Selvværdsproblemer: Hvordan opstår de?

Ingen er født med lavt selvværd. Selvværdsproblemer opstår gennem levet erfaring med den verden, du fødes i, og de relationer, du er omgivet af.

At du vurderer dig selv til at være et menneske, der er mindre værd end andre, er altså noget, du har lært.

I sidste uge beskrev jeg, hvordan Christina fandt ud af, hvorfor netop hun havde lavt selvværd.

Men hvorfor har du fået selvværdsproblemer?

Hvordan har du lært at tænke negativt om dig selv?

I dagens blogindlæg giver jeg dig et overblik over kilder til selvværdsproblemer, som vi kender fra forskning i selvværd. Så kan du – ligesom Christina – begynde at skabe dig dit eget overblik over de gode grunde til, at netop du har fået selvværdsproblemer.

Kilder til selvværdsproblemer

Der findes kilder til selvværdsproblemer igennem hele livet. Du får dem her opdelt i tidlige og senere erfaringer.

Tidlige erfaringer

Dine tidlige erfaringer er en særlig potent kilde til selvværd – og selvværdsproblemer. Dine forældre og det liv, de lever sammen med dig i dine tidlige år, har stor betydning for opbygning af dit selvværd.

Selvværdsproblemer kan opstå af følgende hændelser:

 • Hvis du oplever psykisk vold eller fysisk vold i din opvækst.
  • Både fysisk og psykisk vold er nedbrydende for selvværdet. Begrebet psykisk vold dækker bl.a. over systematisk kritik, afstraffelse, kontrolleren, nedgøren, ydmygelse, mm.
 • Hvis du oplever omsorgssvigt eller at blive misbrugt.
  • Eksempelvis at du bliver overladt til dig selv. At du ikke får dækket dine fysiske eller psykiske behov. At du skal påtage dig for meget ansvar i en for ung alder. At du får overskredet dine fysiske grænser.
 • Hvis du og din familie oplever svær modgang i form af diskrimination, økonomiske problemer, fysisk eller psykisk sygdom, stress, mv.
 • Hvis du oplever ikke at kunne leve op til dine forældres idealer.
 • Hvis dine forældre aktivt sammenligner dig med og finder dig mindre værd end andre.
 • Hvis du ikke får stillet dine behov for støtte til at opbygge selvværd i form af varme, kærlighed, ros, interesse.
 • Hvis du er blevet overbeskyttet og derved ikke har lært dig at håndtere udfordringer, almindelige livsopgaver, etc.
 • Hvis du oplever mobning.
 • Hvis du ikke passer ind – enten i din familie eller i skolen.
lavt selvværd behandling

Erfaringer senere i livet

De erfaringer, du gør dig senere i livet som voksen, kan også spille ind på dit selvværd i negativ retning. Følgende oplevelser kan give selvværdsproblemer:

 • Traumatiske hændelser
 • Psykisk vold eller mobning på arbejdspladsen
 • Kontinuerlig stress og modgang
 • Psykisk vold i parforhold eller andre relationer
 • Gradvise ændringer i ting, der har været vigtige for dig (fx at tjene penge, dit udseende, dine muligheder for at yde omsorg for andre, mv.)

Skab overblik over dine kilder til selvværdsproblemer

Når du kigger på de to ovenstående lister, vil et par (eller en del) af punkterne formentligt falde dig i øjnene, fordi de er en del af din egen historie med lavt selvværd.

For at få et overblik over alle kilderne til dine egne selvværdsproblemer, kan du plotte din livshistorie ind på et tidlinje som nedenstående.

Forskellige erfaringer, du gør dig gennem livet, hjælper dig enten til at udvikle et sundt selvværd, eller til at give dig selvværdsproblemer.

Skriv alle de kilder til lavt selvværd ind, som du kan komme i tanke om. Det kræver et stykke tænkearbejde, så giv dig god tid. Vend evt. tilbage til din oprindelige tegning efter et par dage og se, om flere oplevelser er dukket op.

Når du er færdig med at tegne din livshistorie op – kig da ud over de oplevelser, du har skrevet ned.

De gode grunde

Spørg nu dig selv:

 • Når jeg ser på min livshistorie, giver det så mening for mig, at lige netop jeg bokser med lavt selvværd?
 • Når jeg ser på de oplevelser, jeg har haft gennem mit liv, er det så underligt, at lige netop jeg kæmper med selvværdet?

Vær på vagt for selvkritiske tanker her! De vil måske stikke hovedet frem og sige noget i stil med: "Tag dig sammen! En stærkere person ville ikke have fået selvværdsproblemer af de her oplevelser!". Det er det lave selvværd, der taler her. For at vriste dig fri af det, prøv da at skifte perspektiv ved at spørge dig selv:

 • Hvis min bedste ven havde oplevet det, jeg har oplevet – ville jeg så synes, at det var mærkeligt, at hun kæmpede med selvværdet?
 • Hvad ville jeg sige til min bedste ven, hvis hun havde oplevet, det jeg har oplevet?

Der er altid en god grund til, at selvværdsproblemer opstår

Dit lave selvværd er ikke opstået ud af den blå luft. Der er altid ikke bare én, men flere gode grunde til, at lavt selvværd opstår. Når du kigger på din tidslinje, kigger du på alle de erfaringer gennem dit liv, der har bidraget til, at lige netop du er kommet til at kæmpe med selvværdet. Dine selvværdsproblemer er helt forståelige, når man tager i betragtning, hvad du har oplevet.

Vil du efterlade dit lave selvværd i fortiden?

mit online forløb, som starter den 23. april, er dit kendskab til dine selvværdsproblemers opståen et af de skridt, vi tager, for at efterlade dine selvværdsproblemer i fortiden. Men vi stopper ikke her. I løbet af de seks uger, som forløbet varer, guider jeg dig igennem mange udviklende processer. Bl.a. guider jeg dig til at forstå, hvordan de erfaringer, du gør dig i livet, sætter sig i dig - i form af leveregler, overbevisninger og konklusioner om dig selv. Du lærer at forstå, hvordan dit lave selvværd bliver holdt i gang i dag - og hvordan du kan vende skuden, så du kan blive en bedre ven for dig selv. 

Skal 2018 være det år, hvor også du lægger dit lave selvværd bag dig? Så tilmeld dig mit online forløb lige her

Kærligst,

Rikke Papsøe signatur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *