Stop normer fra at give dig problemer med selvværd

I sidste uge skrev jeg om, hvordan samfundets normer påvirker dit selvværd. Prøver du at leve op til normer og værdier, der ikke passer til dig, eller som er direkte usunde, kan det let give dig problemer med selvværd. I dag skal du derfor have en øvelse til at stoppe normerne fra at give dig problemer med selvværd.

Når normerne giver problemer med selvværd

Der er mange normer og værdier, der kan stå i vejen for et sundt selvværd. I sidste uge bloggede jeg om normer, der handler om vækst, udvikling, effektivitet. Normer, der dikterer, at vi mennesker skal være effektive, i “produktionen” hele tiden, præstere på alle livets arenaer, og hele tiden tænke i det næste mål.

Men der findes mange andre normer og værdier, som kan give os problemer med selvværd. For blot at nævne nogle stykker:

 • At alt skal være perfekt
 • At man ikke må fejle
 • At alle skal kunne lide én
 • At man ikke må stikke ud
 • At man ikke må fylde for meget
 • At man skal klare sig selv
 • At bede om hjælp er en svaghed
 • At sårbarhed er en svaghed

Når normer og værdier giver os problemer med selvværdet, er det fordi:

 1. Vi konstant vurderer os selv op imod normerne
 2. Vi stempler os selv som svage, langsomme, dumme, grimme, forkerte, for meget, for lidt – ikke gode nok – når vi observerer, at vi ikke kan leve op til idealerne indeholdt i normerne. 

Men vi opdager som regel slet ikke, at dette er på spil – på grund af normernes særlige karakter. 

Normer er usynlige

Normer er nemlig snedige. De kravler ind under huden på os over tid. Normer er de uskrevne regler, vi lever efter. Nærmest som naturlove – ”sådan er det bare”. Mennesker er bare effektive, målorienterede, og drevet af præstation, ikke? 

Vi får dem ind gennem modermælken – og alle de senere erfaringer, vi gør os i livet, puster yderligere liv i normerne, eller skruer lidt ned for dem. Men de opererer i det skjulte. Og det er, når normerne opererer usynligt i vores liv, at de for alvor kan give problemer med selvværd.

Får du derimod holdt normerne ud i strakt arm, kigget på dem, og vurderet deres effekt på dig og dit liv generelt, sker der noget helt andet. Så kan du beslutte dig for, hvilke normer skal fylde hvordan i dit liv – og således kan normerne holde op med at give dig problemer med selvværd.

Lige præcis denne bevægelse får du en øvelse til i dag!

Øvelse: Gør usynligt synligt

Dette er et øvelse, du skal tage dig tid til. Øvelsen består af spørgsmål, som du skal besvare i den rækkefølge, de står i. Hiv et stykke papir frem – eller åben en note på din telefon – så du kan skrive dine svar ned undervejs. Det er en kraftfuld øvelse, hvor du kan få lyst til at vende tilbage og se dine svar senere.

 

Husk tilbage på en særlig situation…

Øvelsen starter med, at du skal tænke tilbage til et tidspunkt i dit liv, som du sikkert ikke har særligt meget lyst til at tænke tilbage på. Men hæng med – det bliver godt!

Du skal tænke tilbage på en situation, hvor du har haft tanken om at være en fiasko eller ikke slå til (det kan være for nylig eller år tilbage). En situation i dit liv, hvor du for alvor oplevede problemer med selvværd. Brug lidt tid på at genkalde dig, hvad der skete i situationen. Hvor var du henne? Hvordan så der ud? Hvem var til stede? Gå rundt i situationen, så du for alvor kan mærke og huske den.

Normer kan give dig problemer med selvværd. Hvis du prøver at leve op til normer, der ikke passer til dig, kan du opleve problemer med selvværd. Derfor får du her en øvelse, der går det muligt for dig at gøre de usynlige normer synlige. Således kan du få mulighed for at tage stilling til dem og beslutte dig for, om de skal videre med dig i dit liv.

Besvar derefter følgende spørgsmål:

 1. Hvilke tanker om dig selv kom i kølvandet på idéen om, at du var en fiasko?
 2. Da idéen om at være en fiasko banede vej for disse tanker om dig selv – hvilke følelser var da forbundet med disse tanker?
 3. Var det rare følelser eller ubehagelige følelser – eller begge dele?
 4. Hvis du skulle pege på en samfundsmæssig idé om, hvordan du skal være som menneske, der ligger bag de tanker, du fik om dig selv – hvilken idé vil du så pege på?
 5. Kan du huske, hvornår du første gang mødte denne samfundsmæssige idé? Skriv lidt ned om, hvad der skete, dengang du første gang mødte denne idé.
 6. Hvilke tanker om mennesket og verden bliver fremhævet ved denne samfundsmæssige idé?
 7. Hvilke andre tanker om mennesket og verden underminerer denne samfundsmæssige idé?
 8. I spørgsmål 1 og 2 har du svaret på, hvordan denne samfundsmæssige idé har påvirket dig (i form af at give dig bestemte tanker og følelser). Hvad synes du om, at idéen har haft denne effekt på dig? Er det ok eller ikke ok – eller måske begge dele?
 9. Hvorfor er det ok eller ikke ok, at idéen har haft den effekt på dig?
 10. Hvordan er det at se på idéen på denne måde? Hvad får du lyst til at gøre?

Gentag øvelsen

Det var øvelsen! Men du behøver ikke stoppe her. Du kan gentage øvelsen lige så mange gange, du vil.

Hver gang kan du tage udgangspunkt i en ny situation, du husker tilbage på, hvor du følte dig som en fiasko. På den måde bliver du opmærksom på andre og flere normer og værdier, du har taget indenbords og lever efter nu, men som du måske gerne vil sende på pension.

Du vil også blive opmærksom på, hvilke normer og værdier er særligt stærke i dit liv, og som gang på gang giver dig problemer med selvværd.

 

Dette er en øvelse, der skal stoppe normer fra at give dig problemer med selvværd. Du får mulighed for at sige farvel til de normer, der giver dig problemer med selvværd.

Idéer er blot idéer

Alle de overbevisninger, vi lever efter, er som skrevet typisk kravlet ind under huden på os gennem vores opvækst. Som børn har vi ikke den nødvendige modenhed til at sige: ”Hov, stop en halv!”, når vi møder idéer om, hvordan vi skal opføre os som mennesker. Men som voksne, kan vi:

 1. Holde idéerne ud i strakt arm
 2. Vurdere idéerne og deres indflydelse på os
 3. Beslutte os for, om de skal med os videre i vores liv.

Ovenstående øvelse medvirker til at gøre os opmærksomme på, at idéer er bare idéer – de er ikke naturlove. Der er andre måder at leve på end efter de idéer, vi allerede har taget indenbords. Vi kan få nogle nye idéer til at kravle ind under huden på os.

lavt selvværd behandling

Kom i dybden med dine overbevisninger

Vil du mere i dybden med de normer, værdier og overbevisninger, du lever efter? Så tag med på mit online forløb!

Igennem forløbet får du et overblik over dine egne overbevisninger og leveregler, og hvordan de spænder ben for, at du kan få et sundere selvværd. Jeg guider dig til at smide de overbevisninger ud, som ikke er gode for dit selvværd. Læs mere om online forløbet her.

Jeg vil helt enormt gerne høre fra dig, hvordan du oplevede denne øvelse. Du kan skrive i kommentarfeltet neden for – eller sende mig en mail på kontakt@psykologrikkepapsoe.dk.

Kærligst

Rikke Papsøe signatur

Leave A Comment

Beslægtede artikler

Leave A Comment