83 symptomer på angst (plus de 3 grunde til, at du skal kende dem!)

Angst kan give et væld af symptomer i krop og sind – og i din adfærd. Her nævner jeg hele 83 symptomer på angst!

Jeg har inddelt dem i fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Det er altså symptomer, du mærker mest i din krop, mest i dine tanker og følelser – og symptomer, du og andre kan se i dine handlinger.

Allerførst giver jeg dig de 3 grunde til, at du skal kende alle disse angstsymptomer:

1. At forstå, hvad du bokser med, er første skridt til at kunne gøre noget ved det. Derfor er det godt at få be- eller afkræftet, om de symptomer, du mærker, egentligt er symptomer på angst.

2. Mange ved ikke, at de symptomer, de har, er symptomer på angst. De ved ikke, at den indre tilstand, de mærker, er en angsttilstand.

Hvis du går rundt og tror, at noget er normalt i dit liv – eller en del af din personlighed, eller noget, du er født med – søger du ofte ikke hjælp, men lever blot med det.

Det ønsker jeg ikke for dig! ❤️

Fordi det kan få din angst til at blive værre – og fordi jeg ved, at du kan få det så meget bedre, når du gør noget ved din angst.

3. Den 3. grund til, at du skal læse om de 83 angstsymptomer, er, at der netop er så meget, du kan gøre ved din angst!

Du kan lære, hvordan du selv tager toppen af den, så du kan få det bedre indeni og udenpå – og så du kan få det liv, du egentligt ønsker.

Også derfor er det godt at vide, om det egentligt er angst, du bokser med.

Et lille men!

Du skal vide, at nogle af symptomerne på angst, som jeg nævner her, overlapper med symptomer på stress og på depression.

Bliver du i tvivl om, hvad der er fat med dig, kan det være en god idé at vende det med et andet menneske.

Du kan starte med at tale med én i din omgangskreds, som du er tryg ved. Er du stadig i tvivl om, hvad du mærker, og hvordan du skal få det bedre – så er det tid til at kontakte en psykolog eller anden professionel.

Husk også, at jeg i bunden af dette blogindlæg nævner den vigtigste ting, du skal gøre, inden du konkluderer, at du har angst!

83 symptomer på angst (og de 3 grunde til, at du skal kende dem!)

Her kommer de 83 symptomer på angst

Fysiske symptomer på angst

→ Hjertebanken

→ Svedtendens under armene

→ Svedige håndflader

→ Trykken for brystet

→ Sugen i mellemgulvet

→ Hyperventilering

→ Afbrudt vejrtrækning (du holder på vejret/glemmer at trække vejret)

→ Overfladisk vejrtrækning

→ Svimmelhed

→ Ørhed (du føler dig rundt på gulvet)

→ Sortnen for øjnene

→ Tørhed i munden

→ Kvalme

→ Synkebesvær

→ Kvælningsfornemmelse

→ Mavesmerter

→ Fordøjelsesproblemer

→ Akut diarré

→ Hovedpine

→ Smerter (forskellige steder i kroppen)

→ Spændte muskler (forskellige steder i kroppen)

→ Ømme muskler (forskellige steder i kroppen)

→ Kolde hænder

→ Kolde fødder

→ Varmefornemmelse (især i ansigtet)

→ Rødmen (især i ansigtet og på halsen)

→ ‘Dødhedsfølelse’ forskellige steder i kroppen

→ Kropslig uro (indre uro)

→ Kropslig ubehag

→ Snurren (typisk i hænder, fødder, underben, omkring munden)

→ Prikken (typisk i hænder, fødder, underben, omkring munden)

→ Stikken (typisk i hænder, fødder, underben, omkring munden)

→ Sovende fornemmelse (forskellige steder i kroppen)

→ Rysten (oplevelse inden i)

→ Rysten (på hænderne – synligt for andre)

→ Skæren tænder

→ Problemer med at falde i søvn

→ Problemer med at fastholde søvnen (har svært ved at falde i søvn igen efter mange opvågninger eller for tidlig opvågning)

→ Forværring af kronisk(e) sygdom(me)

→ Øget appetit

→ Mindsket appetit

lavt selvværd behandling

Psykiske symptomer på angst

→ Koncentrationsbesvær

→ Hukommelsesbesvær

→ Nervøsitet

→ Ængstelse

→ Usikkerhed

→ Rastløshed

→ Irritabilitet

→ Aggressivitet

→ Panik

→ Afmagtsfølelse

→ Tankemylder

→ Bekymringer

→ Katastrofetanker

→ Oplevelsen af at være belastet kontinuerligt

→ Oplevelsen af at være i konstant alarm – eller stresset

→ Følelses af at være truet

→ Frygt for at miste kontrollen

→ Frygt for at blive sindssyg

→ Afmagtsfølelse

→ Tristhed

→ Skam

→ Skyld

→ Manglende lyst til samvær med andre

→ Mindsket livsglæde

→ Afhængighed af andre

→ Utilstrækkelighedfølelse

→ Lavt selvværd

→ Lav selvtillid

→ Nedsat sexlyst

→ Angsten for angsten: Fordi angst er så skræmmende at opleve, og medfører så stor ubehag, samt går udover livskvaliteten, udvikler mange en angst for angsten.

83 symptomer på angst (og de 3 grunde til, at du skal kende dem!)

Adfærdsmæssige symptomer på angst

De adfærdsmæssige symptomer på angst er synlige for både dig selv og andre (hvis man vel at mærke drejer sin opmærksomhed mod dem i den konstante strøm af ting, der sker med os i løbet af en dag).

De adfærdmæssige symptomer er:

→ Hyperopmærksomhed: Du spidser ører, kigger dig omkring, holder øje, mærker efter stemninger, osv.

→ Tendens til overvågning: Du scanner konstant dine omgivelser for farer.

→ Distræt: Du virker distræt på andre, og/eller du føler dig selv distræt og let at aflede.

→ Tendens til at fare sammen

→ Undgåelsesadfærd: Du undgår de steder og situationer, som kan aktiverer din angst.

→ Sikkerhedssøgende adfærd: Alle handlinger, du foretager dig for at forsøge at minimere din angst.

→ Besvær med at være social: Det føles svært/anstrengende at være sammen med andre mennesker

→ Tilbagetrækning: Du trækker dig tilbage fra samvær med andre mennesker, isolerer dig måske

→ Svært ved at aflæse andre

→ At gå i sort (fornemmelse af, at hjernen pludselig ikke virker)

→ Svært ved at træffe beslutninger

→ Nedsat præstationsevne

lavt selvværd behandling

Vigtigt: Dette skal du gøre, inden du konkluderer, at du har angst❗️

Der er en afsindigt vigtig ting, du skal gøre, hvis du mærker nogle af ovenstående symptomer.

Du skal en tur til lægen!

Eller faktisk to ture til to forskellige læger:

1️⃣ Først skal du en tur til egen læge

Dér skal du undersøges for to ting:

  • Mangel på vitaminer og mineraler. At mangle vigtige vitaminer og mineraler kan give nogle af ovennævnte symptomer på angst.
  • Stofskiftesygdomme: For lavt og for højt stofskifte kan lige så give nogle af ovennævnte symptomer.

Disse sygdomme/mangeltilstande skal du derfor have udelukket, inden du konkluderer,  at du har angst – og går videre med den konklusion for at søge behandling.

2️⃣ Derefter skal du en tur til øre-næse-hals-læge

Husk, at du ikke behøver en henvisning til sådan en læge. Du kan bare ringe direkte og bestille tid.

Når du har brug for også at skulle til en øre-næse-hals-læge, er det, fordi nogle sygdomme i det indre øre, kan give nogle af de meget ubehagelige ovenstående fysiske angstsymptomer – hvilket kan gøre dig bange. Derfor skal du også have udelukket disse sygdomme, inden du konkluderer, om du har angst.

Det var de 83 symptomer på angst (plus de 3 grunde til, at du skal kende dem!) ✅

KH

Rikke Papsøe signatur

P.S.: Har du brug for akut hjælp til angst?

Så er du kommet til det rette sted! ❤️

Jeg har nemlig lavet en online førstehjælpskasse, der ser sådan her ud:

Sådan tager du (lynhurtigt) toppen af angst er en online værktøjskasse, der lærer dig selv at tage toppen af angst – lynhurtigt! – så du kan vende tilbage til at mærke ro indeni.

Når du tilmelder dig, får du adgang med det samme.

Værktøjskassen består af:

→ De 7 sætninger, du kan sige til dig selv, når angsten overmander dig.

→ Forklaringerne på, hvorfor og hvordan sætninger virker så godt til at dæmpe angst.

→ Du får sætningerne i to forskellige former:

  • På et samlet ark lige til at printe ud og hænge op.
  • På 7 kort med hver sin sætning – lige til at printe ud og putte i lommen, så du altid har førstehjælpen med dig.

→ Førstehjælpskassen indeholder også to bonusser:

  • De 2 sætninger, du kan sige til andre, når du har angst (for at også andre kan hjælpe dig med at få ro på)
  • En kropsøvelse til at skabe indre ro i dig.

Du kan læse meget mere om værktøjskassen lige her – og du kan hoppe direkte til tilmelding her!

Det vil glæde mig at lære dig at tage toppen af din angst og vende tilbage til at mærke ro indeni! ❤️

Leave A Comment

Beslægtede artikler

Leave A Comment