Basale behov skal være dækket, før andre behov kan dækkes